+

Roma

Częste pytania

Poniżej znajduje się kilka wskazówek i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące sesji produktowych i reklamowych.

Najczęściej zadawane pytania

W przypadku gdy zgon nastąpił w szpitalu z przyczyn naturalnych, wystarczy zadzwonić do naszej firmy w celu ustalenia szczegółów odbioru osoby zmarłej oraz przewiezienia jej do domu pogrzebowego, gdzie zostanie przygotowana do ceremonii pogrzebowej.

W przypadku gdy zgon nastąpił w domu z przyczyn naturalnych lub miejscu, gdzie nie ma stałej opieki, należy wezwać lekarza, aby stwierdził zgon i wypisał tzw. kartę zgonu. Następnie należy zadzwonić do naszej firmy w celu ustalenia szczegółów odbioru osoby zmarłej oraz przewiezienia jej do domu pogrzebowego.

W przypadku gdy zgon nastąpił z przyczyn nienaturalnych (wypadek, przestępstwo), ciało osoby zmarłej zostanie przetransportowane do Zakładu Medycyny Sądowej. Wówczas należy oczekiwać na decyzję o przeprowadzeniu sądowo-lekarskich oględzin i sekcji zwłok, którą wydaje prokurator prowadzący postępowanie w sprawie zgonu osoby zmarłej. Po wykonaniu sekcji bądź odstąpieniu od niej prokurator wydaje dokument pozwalający na odbiór ciała i pochowanie.

Jeśli nie mają Państwo pewności, jakie kroki należy podjąć, zachęcamy do kontaktu telefonicznego z naszym biurem pod numerem telefonu 698 625 725. Numer jest aktywny całą dobę 7 dni w tygodniu.

- Karta zgonu (część przeznaczona dla administracji cmentarza),

- skrócony odpis aktu zgonu,

- dowód osobisty osoby zmarłej,

- dowód osobisty osoby zamawiającej usługę,

- w przypadku pogrzebu w obrządku katolickim, który będzie odbywał się w innej parafii niż ta, do której należała osoba zmarła wymagana będzie dodatkowo zgoda od księdza proboszcza parafii miejsca zamieszkania osoby zmarłej, na pogrzeb katolicki poza parafią.

- Skrócony odpis aktu zgonu,

- legitymację emeryta-rencisty lub zaświadczenie płatnika składek,

- dowód osobisty wnioskodawcy (współmałżonka lub innego członka rodziny), dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa lub powinowactwa wnioskodawcy z osobą zmarłą (skrócony odpis aktu małżeństwa lub urodzenia).

Nasze biuro oferuje również możliwość przeprowadzenia pogrzebu świeckiego. Jest to pożegnanie osoby zmarłej bez uczestnictwa osoby duchownej. W tym wypadku ceremonię pogrzebową prowadzi mistrz ceremonii.

Od roku 1963 prawo Kościoła Katolickiego dopuszcza możliwość skremowania osoby zmarłej. Prochy muszą jednak spocząć na cmentarzu. Niedopuszczalne jest przechowywanie ich w domu bądź rozsypywanie.

Co do zasady kremacja jest tańsza od tradycyjnego pochówku w trumnie, jednak należy pamiętać, że ostateczna cena pogrzebu zależna będzie od wyboru poszczególnych elementów towarzyszących uroczystości (rodzaj trumny/urny, kwiatów, oprawy muzycznej itd.).

Nasze usługi świadczymy na terenie całego kraju.

Ubranie osoby zmarłej można zakupić w naszym zakładzie.

Kwiaty wybrane podczas uzgadniania szczegółów pogrzebu w naszym biurze dostarczają pracownicy zakładu.

Mowa pogrzebowa jest formą wspomnienia o zmarłym. W jej treści należy zawrzeć informację o jego życiu, osiągnięciach, osobowości, pasjach, marzeniach. Najlepiej, jeśli będą to słowa skierowane prosto z serca. Warto więc pomyśleć o zaletach osoby zmarłej. Jest to czas, aby po raz ostatni opowiedzieć o jego dobrych stronach. Nie powinno się natomiast wspominać o przykrych wydarzeniach z życia zmarłego.

W celu dokonania ekshumacji konieczne będzie zezwolenie z zarządu cmentarza, na którym pochowana jest osoba zmarła oraz zezwolenie z cmentarza, na którym ma odbyć się kolejny pochówek. Niezbędne będzie również pozwolenie na wykonanie ekshumacji z Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego. Co do zasady ekshumacji dokonuje się od 16 października do 15 kwietnia. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość przeprowadzenia czynności w innym terminie, jednak wymagana jest zgoda Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego.