Konsolacja

Możemy zaproponować Państwu również zorganizowanie poczęstunku po pogrzebie, który często nazywany bywa konsolacją z uwagi na jego symboliczną i duchową naturę. Zapraszane na stypę są osoby, które by pożegnać zmarłego przybywają często z bardzo daleka. Poczęstunek ten zatem wyraża gościnność, wdzięczność za obecność i szacunek oddany bliskiej osobie.

Roma Usługi Pogrzebowe oferuje miejsce do organiacji konsolacji przy cmenatarzu Bródnowskim.

Konsolacja